Vidensplatform for landbrugsskolerne

PLANTELÆRE

Plantedyrkning omfatter adskillige arbejdsområder, først og fremmest alle de jordtilknyttede landbrugsproduktioner (bl.a. plantelæreagerbrug og miljøkundskab). Omdrejningspunktet blandt disse arbejdsområder er den højst mulige effektivitet i udnyttelsen af miljøfaktorer som jordbundvand og lys. De er afgørende for planternes vækst og må derfor udnyttes så godt som muligt.[2] Det er et vigtigt mål inden for dyrkningen af nytteplanter at skaffe et godt vækstmiljø gennem kendskab til på de fysiologiske processer i planterne, der er afgørende for et godt udbytte af f.eks. frugter, korn eller olie.[2]

Desuden hører også videnskabelige fagområder som planteavlplanteernæring og plantesundhed (plantebeskyttelse) med til den nødvendige viden bag plantedyrkning. I nutidens undervisning i plantedyrkning lægges der stigende vægt på bæredygtige dyrkningsformer med ressource- og miljøskånende virkemidler.[3]

Plantedyrkningens teori og praksis kaldes under ét for jordbrugsmæssig dyrkningskundskab, mens den tilsvarende, videnskabelige disciplin hedder plantedyrkningsvidenskab.

Vælg en kategori

Vælg en kategori

Vælg en kategori

Vælg en kategori

Vælg en kategori

Vælg en kategori

VIDEO: Plantes opbygning

Play Video

Hvede fuldt udviklet

Her står en masse om hvede…

3D MODEL: Korn stadie 100

Her står der en masse om korn…