Vidensplatform for landbrugsskolerne

KOEN

Malkekvæg (malkekøer) er tamkvæg, der holdes i landbruget for voksne køers evne til at producere mælk. Denne komælk er i store dele af verden den centrale råvare i mejeriprodukter. Historisk set har der ikke været skelnet mellem malkekvæg og kødkvæg, idet de samme racer blev brugt til både mælke- og kødproduktion. I nutiden er kvægproduktion typisk mere specialiseret, og de fleste malkekøer er fremavlet til at yde høje mælkemængder. Som et eksempel på dette kan nævnes tal fra USA, hvor der i 1950 var omkring 22 millioner malkekøer, der producerede 52,6 millioner tons mælk, mens de tilsvarende tal i 2007 var lidt over 9 millioner dyr og en produktion på 83,9 millioner tons.[1][2] Der er omkring 1 milliard kvæg i hele verden, som alle spiser ca. 60-80 foder, og drikker 100 liter vand om dagen

Video

3D Ko- Halveret

3D Ko - Skelet

3D Ko - Hjerne

3D Ko - Hjerte

3D Ko - Åndedræts-system

3D Ko - Fordøjelses-system del 1

3D Ko - Fordøjelses-system del 2

3D Ko - Reproduktion-sorgan

Video

3D Ko- Alle organer

3D Ko - Skelet

3D Ko - Hjerne

3D Ko - Hjerte

3D Ko - Åndedræts-system

3D Ko - Fordøjelses-system del 1

3D Ko - Fordøjelses-system del 2

3D Ko - Reproduktions-organ

3D Ko - Foder

Her kommer en video...

Play Video

Ko - Alle Organer

Her kommer til at stå noget tekst

Ko - Skelet

Her kommer til at stå noget tekst

Ko - Hjerne

Her kommer til at stå noget tekst

Ko - Hjerte

Her kommer til at stå noget tekst

Ko- Åndedrætssystem

Her kommer til at stå noget tekst

KO - Fordøjelsessystemet

Her kommer til at stå noget tekst

KO - Fordøjelsessystemet opdelt

Her kommer til at stå noget tekst

KO - Reproduktionsorgan

Her kommer til at stå noget tekst

KO - FODER

Denne 3d model viser hvordan koen tygger drøv.

*Animationer virker ikke i AR på iOS, Model er ikke i rigtig størrelse.

Denne 3d model viser hvordan grovfoder bevæger sig i maven på en ko.

*Animationer virker ikke i AR på iOS.

Denne 3d model viser hvordan grovfoder bevæger sig i maven på en ko og viser hvordan PH’en ændre sig når maden kommer ned i maven.

*Animationer virker ikke i AR på iOS.

Denne 3d model viser hvordan tilskudsfoder bevæger sig i maven på en ko.

*Animationer virker ikke i AR på iOS.

Denne 3d model viser hvordan tilskudsfoder bevæger sig i maven på en ko og viser hvordan PH’en ændre sig når maden kommer ned i maven.

*Animationer virker ikke i AR på iOS.