Vidensplatform for landbrugsskolerne

DYR

Dyr er en meget stor gruppe af flercellede organismer, der samles i riget Animalia. 


Dyr kan groft inddeles i hvirveldyr og hvirvelløse dyr.

Hvirveldyr har en rygsøjle og de udgør mindre end 5% af verdens beskrevne dyrearter. Disse 5% er fisk, padder, krybdyr, fugle og pattedyr.

De resterende dyr er hvirvelløse, dvs. de mangler en rygsøjle.

Disse dyr er blandt andet bløddyr (f.eks. muslinger, blæksprutter, snegle), leddyr (f.eks. tusindben, insekter, edderkopper, skorpioner, krebsdyr), ledorme, rundorme, fladorme, ribbegopler, havsvampe og polypdyr (f.eks. brandmand, søanemoner, koraller).

Studiet af dyr kaldes zoologi.

Det samlede antal dyrearter på jorden er ikke fastlagt og forskere regner med, at cirka 86% af alle landlevende dyr og 91% af arterne i havet fortsat mangler en videnskabelig beskrivelse.

KOMMER SNART