Vidensplatform for landbrugsskolerne

Rødder

TRÆVLEROD

Ordet trævlerod bruges om en plantes rodsystem, når det er dannet, efter at kimroden er gået tabt. Trævlerødder er altså erstatningsrødder, som skal afhjælpe tabet af de første rødder.

Dette forhold er karakteristisk for de enkimbladede planter, men det også kan findes blandt de tokimbladede.

Trævlerod er en oprindelig tilpasning til fugtige eller våde levesteder med højtstående grundvand og ringe iltindhold i jorden. Der findes dog masser af eksempler på arter med trævlerod, som har fundet en niche i egne med tørre forhold (tænk f.eks. på græsser og løgvækster på stepperne).

Det er nyttigt at huske på, at mange planter fremkommer ved vegetative formeringsmetoder, som betyder, at de har været tvunget til at danne rødder, hvor der ingen var. Den slags planter vil have trævlerødder i mange år, også selv om de egentlig – dvs. efter deres arveanlæg – burde have pælerod.

PÆLEROD

Ordet pælerod bruges om en plantes hovedrod, når den er dannet ved, at den lodrette kimrod er bevaret.

Ofte bliver kimroden erstattet af et system af kraftige siderødder, og derved dannes det, der kaldes trævlerod, som er karakteristisk for de enkimbladede planter, men som også kan findes blandt de tokimbladede.

Pælerod er en oprindelig tilpasning til tørre levesteder med dybtliggende grundvand, men der er masser af eksempler på arter med pælerod, som har fundet en niche i egne med rigeligt vand.

3D - RØDDER

Her kommer til at stå noget tekst

Her kommer en video...

Play Video

VIDEO

3D - Rødder