XploR XR forklarer

XploR XR og FN17 Sammen om en bedre verden!

Vi arbejder med teknologier der helt naturligt falder i god tråd med FN17s verdensmål. Læs mere her på siden om hvordan vi ser FN17 i forhold til vores egne mål.

XploR XRs 4 verdensmål

Vi har valgt at fokusere på disse verdensmål for at være med til, at skabe en bedre verden.

3 - Sundhed og trivsel

Visuelle værktøjer til at løse nutidens problemer
Hos XploR XR arbejder vi mod, at skabe løsninger, der kan hjælpe sundhedsvæsenet. Dette gør sig selvfølgelig gældende for patienter, men i særdeleshed også for sundhedspersonalet, som er i frontlinjen. Vores løsninger kan være med til, at afhjælpe psykiske problemer, udfordringer med genoptræning og en lang række andre områder. På nuværende tidspunkt har vi, blandt andet, et samarbejde med TUCV (Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi), hvor vi udfører et projekt i sundhedssektoren.

4 - Kvalitetsuddannelse

Visuel og kropslig læring

Hos XploR XR bestræber vi os på at udvikle måden hvorpå uddannelse håndteres. Vi ønsker at bringe visuel læring mere i spil gennem brug af XR-teknologier. XR-teknologierne kan på flere områder gavne uddannelser, eksempelvis for elever, der har svært ved at huske ting de læser. Disse elever kan gennem vores løsninger få lov til at bruge kroppen til at lære. På samme måde gør det sig gældende med emner, der er svære at illustrere og forklare grafisk. Her kan elever sendes gennem oplevelser, der giver dem en holistisk forståelse for emnet. Vi har på nuværende tidspunkt, blandt andre, et samarbejde med Asmildkloster Landbrugsskole, hvor 3D-modeller bringes ind i undervisningen. Du kan læse og ser mere til den case her.

8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

Hjælp til personer med udfordringer
Vi arbejder for, at skabe vækst i samfundet ved hjælp af XR-teknologierne og ligeledes for at skabe løsninger, der gavner arbejdsstyrken, således arbejdsbyrden bliver mindre og lettere. Dette sker ved hjælp af gennemtænkte løsninger, som gør arbejdsprocessen smartere. Vi har på nuværende tidspunkt, blandt andre, et samarbejde med Væksthuset, hvor fokus er rettet mod unge, som har psykiske udfordringer af forskellig art og grad. Målet er, at hjælpe dem enten tilbage eller i gang på arbejdsmarkedet.

13 - Klimaindsats

Mobile løsninger der kan gå på rotation

Vi arbejder på, at digitalisere alle opgaver, der giver mening. Dette sparer organisationer, og dermed verden, for unødigt ressourceforbrug. Det kan eksempelvis omhandle forbedrede omstændigheder for online-møder, hvilket kan nedbringe rejser og dermed CO2-udledning. Vi er meget bevidste omkring køb af udstyr, således der ikke gøres unødvendige indkøb. Vi arbejder ligeledes med mobile teknologi-løsninger, således brugen af udstyret kan rotere blandt flere og dermed maksimeres anvendelsestiden af hver enhed. Du kan læse mere om disse her.

KONTAKT

lokation

Banegårdspladsen 2, 1. sal.

8800 Viborg

 

kontakt os

Tlf: +45 42 52 07 19

Email : kontakt@xplorxr.dk

CVR: 41550570

Telefon tider

MAN-FRE 08:00 – 18:00

Copyright ©2020 XploRXR All rights reserved

Video af cottonbro fra Pexels

Vi glæder os til at snakke med dig

Her står noget tekst