Dyrecelle

Svin anvendes til menneskeføde og opdrættes på svinefarme typisk som slagtesvin. Svin kan bruges til en række forskellige fødevarer, fx flæskestegkoteletterfarsbacon og blodet kan anvendes til blodpølseHuden garves og anvendes som skind til især beklædning. Men huden udnyttes også som fødevare for mennesker i form af snacks (flæskesvær) og fyldstoffer i fødevareindustrien sammen med fedt- og benafpuds, ligesom dele af grisen anvendes til dyrefoder for hunde (fx tørrede svineører). En gris har op til 14 brystvorter [1] og kan derfor avle flere unger end de fleste andre pattedyr .

Dyrecelle

Her kommer til at stå noget tekst

Vi glæder os til at snakke med dig

Her står noget tekst