Vidensplatform for landbrugsskolerne

Rug

Rug er en enårig plante, der spirer frem om efteråret og danner en overvintrende bladroset eller -tue. De enkelte blade er linjeformede og blågrønne med skarp kant og tydelig køl. Planten er i det hele taget blådugget. I løbet af foråret danner rugen et blomstrende skud, som har de typiske “knæ”, og som bærer den sammensatte blomsterstand yderst.

Blomsterne er samlet i aks, og hver blomst bærer en kort stak. De enkelte blomster er reducerede, og man ser kun de hanlige, pollenbærende støvdragere. Hos rug modnes pollenkornene samtidigt i alle planter, og derfor frigives de også samtidigt. Det sker i tågeagtige skyer, og man kalder det, at rugen “drær” eller “står i dræ”. Det har vist sig, at dræet udløses af skiftet mellem lys og skygge, når en sky passerer. Frøene modner i Danmark i starten af august, og frøet har næsten ingen spirehvile, og kan sås og spire kort efter modning.

3D - Rug

Her kommer til at stå noget tekst

Her kommer en video...

Play Video

VIDEO

3D - Rug

Vidensplatformen er udviklet i tæt samarbejde med Asmildkloster Landbrugsskole

Vi glæder os til at snakke med dig

Her står noget tekst