3D landbrug

Rødder

Rødderne på planterne ser vi som regel kun, hvis vi rykker planten op af jorden. Det er dog ikke ensbetydende med, at deres funktion ikke er vigtigt for afgrøderne.

Faktisk er god rodvækst afgørende for godt udbytte og noget, vi kan blive meget bedre til at sikre, at afgrøderne har.

Rødder skal nemlig både sikre, at planten har nok vand og næringsstoffer til at sikre god vækst og at planten har godt fast i jorden. Nogle afgrøder bruger også roden til at oplagre energi i. Det kan være en gulerod eller en roe. Endelig kan nogle rødder også hjælpe planterne med at formere sig. Det kan f.eks. være ukrudt som tidsler eller skræpper.

Her på siden er en model af rødderne på en 1-kimbladet og en 2-kimbladet plante, da de er ret forskellige og derfor kan noget forskelligt i marken og jorden.

SKAN QR KODEN FOR AT
KOMME TIL DENNE SIDE

3D - RØDDER

Her ses en 3d model af en trævlerod og en pælerod.

Vi glæder os til at snakke med dig

Her står noget tekst