3D landbrug

Jordbundslære

Alle afgrøder, der dyrkes i jord, er afhængige af jordens sammensætning og opbygning for at kunne præstere optimalt.

Jord er nemlig mere end bare noget sort på hænderne, det er også en bank af næringsstoffer til afgrøderne, en vandtank til at sikre vækst og et miljø for en enormt stor mængde mikroskopisk liv. Endelig er det også der vi færdes, når jorden skal dyrkes.

Derfor er jordbundslære afgørende for den dygtige planteavler med afgrøder i marken. Hvis vi ikke ved, hvad der foregår under jorden, kan vi ikke få noget ud af det, der gror over jorden.

På denne side er der en model af en jordprofil med forskellige relevante emner.

SKAN QR KODEN FOR AT
KOMME TIL DENNE SIDE

3D - jordprofil (med 4 sider)

Her ses en 3D-model af en jordprofil med 4 sider.
Se yderligere info under lærervejlening.

Vi glæder os til at snakke med dig

Her står noget tekst