Vidensplatform for landbrugsskolerne

Byg

Byg (Hordeum) er en slægt med 32 arter, som findes i Europa, Mellemøsten, Centralasien, Nord- og Sydamerika. Én art, almindelig byg (Hordeum vulgare) har stor økonomisk betydning som foderafgrøde og til fremstilling af malt. Andre arter er besværligt ukrudt, som er fulgt med menneskets vandringer verden over.

Det er én- eller flerårige græsser med en tueformet vækst. Bladene er flade og danner en åben bladskede omkring strået. De af småaksene, som er sidestillede, er ofte stilkede og har enten hanlige eller sterile blomster. Det midterste småaks har derimod hunlige blomster. Dækbladet uden om småaksene har en lang stak fra spidsen.

3D - Byg

Her kommer til at stå noget tekst

Her kommer en video...

Play Video

VIDEO

3D - Byg

Vi glæder os til at snakke med dig

Her står noget tekst